23.06.2024, 10:00

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. JANU A PAVLU

kostel sv. Jana a Pavla Místek | bohoslužba

Zazní díla:
Jacob de Haan: Missa brevis
James Chaponis: Alleluja
a další

Účinkují:
účastníci XVI. ročníku Sborových hudebních dílen
Ženský pěvecký sbor Bystrouška, Brušperk
Frýdecký chrámový sbor Schola Mariensis
Místecký chrámový sbor Cantores Domini
Ostrava Brass Quintet

řídí Petr Kolař

Vstup volný

23.06.2024, 15:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÝCH HUDEBNÍCH DÍLEN

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Zazní díla:
Jacob de Haan: Missa brevis F dur
W. A. Mozart: Motetto Exultate jubilate
F. Mendelssohn Bartholdy: Žalm 42
John M. Rutter: Magnificat, část Et misericordia
James Chaponis: Alleluja

Účinkují:
Marta Chila Reichelová 
- soprán
účastníci XVI. ročníku Sborových hudebních dílen
Ženský pěvecký sbor Bystrouška, Brušperk
Frýdecký chrámový sbor Schola Mariensis
Místecký chrámový sbor Cantores Domini
Ostrava Brass Quintet
Musica Templi Orchestra

řídí Petr Kolař

vstupné 100 Kč

Chcete dostávat email o nově přidané pozvánce? Zaregistrujte se!


MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, existuje ve Frýdku-Místku již od roku 2012. Pravidelně organizuje koncerty, hudební dílny, besedy i semináře, které se zaměřují na duchovní hudbu. Organizačně zajišťuje všechna vystoupení místeckého chrámového sboru CANTORES DOMINI a komorního orchestru MUSICA TEMPLI ORCHESTRA. Velmi úzce spolupracuje s Římskokatolickou farností Místek. Zajišťuje hudební průvod bohoslužeb v kostelích této farnosti při významných církevních svátcích a nemalou měrou tak přispívá k jejich slavnostnosti a většímu duchovnímu prožitku účastníků těchto liturgií.


Činnost spolku MUSICA TEMPLI

Nejvýznamnější akcí, kterou spolek pořádá, jsou Sborové hudební dílny Místek. Jejich smyslem je spojit hudební tělesa, především pěvecké sbory, jež se ve své činnosti věnují duchovní hudbě, a nastudovat pod vedením profesionálních sbormistrů a dirigentů vybrané rozsáhlé hudebně-instrumentální dílo. Většina sborových těles totiž nemá možnost se běžně takovýmto skladbám věnovat, protože k tomu nemají potřebný počet zpěváků a převážně také nemají možnost spolupráce s orchestrem. V minulých letech se v repertoáru dílen vystřídaly osobnosti různých hudebních období od klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart), přes romantismus (A. Dvořák), hudbu 20. stol. (L. Vierne, L. Janáček) až po představitele soudobé hudby (P. Eben, Z. Pololáník, J. Pavlica, J. P. Lécot). Práce na studiu skladeb těchto velikánů duchovní hudby pak umožnila amatérským zpěvákům a muzikantům blíže jejich dílo poznat a pochopit. Další tradiční akcí, kterou MUSICA TEMPLI pořádá, jsou Dušičkové koncerty Naděje. Na těchto koncertech vystupuje jednak místecký chrámový sbor, který si zve různé spolupracovníky z řad sborů, sólistů a muzikantů především z našeho kraje, jednak různá profesionální a poloprofesionální hudební tělesa z různých míst naší republiky. Během těchto koncertů vzniká překrásná atmosféra, vytváří se zde nádherné propojení zpěváků a muzikantů s posluchači, a to díky hudbě, jež přiměje všechny společně prožívat vzpomínku na jejich blízké, kteří už nejsou mezi námi. Vhodná dramaturgie koncertů, která spojuje duchovní hudbu minulých epoch s hudbou soudobou, k tomu nemalou měrou přispívá.

Činnost spolku směřuje především k amatérským hudebníkům a samozřejmě také k posluchačům, a to především z našeho města, ale se zájmem ji sledují zájemci o duchovní hudbu i odjinud. Jeho činnost zaujala i redaktory Českého rozhlasu Ostrava, České televize i televize Noe, psalo se o ní nejen v místním tisku, ale i v celostátních periodikách.


Duchovní hudba

Pojem duchovní hudba označuje druh hudby, která se provozuje při náboženských příležitostech nebo je komponována pro duchovní účely na texty či náměty z oblasti náboženské, z Písma, z liturgických textů. Některé takovéto skladby dnes již nejsou součástí liturgie, jiné (mše, nešpory apod.) stále zůstávají její součástí, říkáme jim hudba liturgická.

Od počátku bylo snahou církve, aby se hudba při bohoslužbách provozovala na co nejvyšší úrovni a důstojně tak vyjadřovala posvátnou povahu zpívaných textů. Po staletí vznikají v církevním prostředí hudební díla žánrově odpovídající své době. Tato díla jsou bezednou studnicí, ze které čerpáme, a jejich krása nám umožňuje nám lépe pocítit Boží přítomnost.