O nás

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, vznikla z iniciativy členů místeckého chrámového sboru Cantores Domini v r. 2012, a jak už její název napovídá, chtějí se její členové věnovat duchovní hudbě všech dob. Zaměřují se především na zpřístupňování tohoto druhu hudby posluchačům, kteří se o něj zajímají, ale také na amatérské i profesionální zpěváky a hudebníky, kteří tento druh hudby provozují. Organizují hudební dílny, pracovní setkání, studium a provádění hudebních děl a snaží se představit naše město i mimo náš region jako město, v němž rozvoji duchovní hudby a duchovních hodnot vůbec je věnována náležitá pozornost.

MUSICA TEMPLI začala ihned po svém vzniku organizovat v Místku řadu koncertů, z nichž mnohé se již stávají tradicí, jako např. Dušičkový koncert Naděje, pravidelně uskutečňovaný na přelomu října a listopadu. Připravila také pracovní setkání, jako bylo např. setkání varhaníků zaměřené na problémy jejich praxe, dále besedy – např. s proslulým dirigentem Vladimírem Válkem, s hudebním skladatelem Zdeňkem Pololáníkem apod. Zároveň převzala MUSICA TEMPLI na svá bedra organizování Sborových hudebních dílen v Místku, v rámci kterých se pravidelně setkávají sbory i muzikanti, aby společně pod vedením profesionálních sbormistrů nastudovali vybrané dílo duchovní hudby, které pak koncertně předvedou širokému publiku. I tyto koncerty se stávají postupně tradicí.

Současně MUSICA TEMPLI organizačně zajišťuje pracovní soustředění a vystoupení místeckého chrámového sboru Cantores Domini a komorního orchestru Musica Templi Orchestra, a to nejen v našem městě a jeho okolí, ale i mimo náš region, dokonce i v zahraničí.

Díky své činnosti se postupně MUSICA TEMPLI a její činnost dostala do povědomí širší hudbymilovné veřejnosti. Svědčí o tom mimo jiné i to, že koncerty organizované spolkem jsou stále hojněji navštěvovány a našly si své pravidelné posluchače a že postupně roste členská základna jak spolku, tak i místeckého chrámového sboru Cantores Domini a orchestru Musica Templi Orchestra.