Kalendář akcí

2024

02.02.2024, 17:00

PETR EBEN: LITURGICKÉ ZPĚVY

kostel sv. Jana a Pavla Místek | bohoslužba
svátek Uvedení Páně do chrámu

Petr Eben: Liturgické zpěvy k svátku Uvedení Páně do chrámu
P. Josef Olejník: Antifony

Lenka Valentová, soprán

chrámový sbor Cantores Domini
Jan Strakoš, varhany

03.05.2024, 18:00

MATEŘSTVÍ V DUCHOVNÍ HUDBĚ

kostel sv. Jakuba Místek | koncert

účinkuje Jaroslav Konečný

Vstupné 100,- Kč | děti zdarma