Kalendář akcí

2024

02.02.2024, 17:00

PETR EBEN: LITURGICKÉ ZPĚVY

kostel sv. Jana a Pavla Místek | bohoslužba
svátek Uvedení Páně do chrámu

Petr Eben: Liturgické zpěvy k svátku Uvedení Páně do chrámu
P. Josef Olejník: Antifony

Lenka Valentová, soprán

chrámový sbor Cantores Domini
Jan Strakoš, varhany

17.03.2024, 10:00

ZDENĚK POLOLÁNÍK: LITURGICKÁ MŠE

kostel sv. Jana a Pavla Místek
5. neděle postní, bohoslužba

Zazní díla:
Zdeněk Pololáník: Liturgická mše (výběr)
Attende Domine (chorální responsorium pro dobu postní)
Stabat mater (chorální nápěv)

Vojtěch Kobližka, sólo
chrámový sbor Cantores Domini
Jarmila Drozdová, varhany
Jan Strakoš, dirigent

31.03.2024, 10:00

G. F. HÄNDEL: HALLELUJAH

kostel sv. Jana a Pavla Místek
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, bohoslužba

Další díla:
Joseph Haydn: Missa brevis in F "Jugendmesse"
Carl Ditters von Dittersdorf: Regina caeli
David German: Festive trumpet tune

Sólisté:
Miroslava Vavrušová, soprán
Petra Rybnikářová, soprán
Jan Štěpánek, trubka

chrámový sbor Cantores Domini
Schola mládeže farnosti Místek
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
Jan Strakoš, dirigent

13.04.2024, 15:30

ZVONY MÍRU

katedrála Božského Spasitele v Ostravě | bohoslužba
celebruje biskup Martin David

Slavnostní mše svatá k návratu 5 zvonů, které byly z naší diecéze odvezeny za 2. světové války

Zazní díla:
Zdeněk Pololáník: Ave verum corpus
Jean-Paul Lécot: Messe du jubilé 
Hymnus sv. Patrika 
a další díla

chrámový sbor Cantores Domini
Lukáš Kubenka, varhany
Jan Strakoš, dirigent

03.05.2024, 18:00

MATEŘSTVÍ V DUCHOVNÍ HUDBĚ

kostel sv. Jakuba Místek | koncert
účinkuje P. Jaroslav Konečný, Tomáš Najbrt

Vstupné 100,- Kč | děti do 15 let zdarma

Po koncertě bude možnost prohlédnout si a zahrát na dobové nástroje

Akce je finančně podpořena Statutárním městem Frýdek-Místek

23.06.2024, 10:00

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. JANU A PAVLU

kostel sv. Jana a Pavla Místek | bohoslužba

Zazní díla:
Jacob de Haan: Missa brevis
James Chaponis: Alleluja
a další

Účinkují:
účastníci XVI. ročníku Sborových hudebních dílen
Ženský pěvecký sbor Bystrouška, Brušperk
Frýdecký chrámový sbor Schola Mariensis
Místecký chrámový sbor Cantores Domini
Ostrava Brass Quintet

řídí Petr Kolař

Vstup volný

23.06.2024, 15:00

ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÝCH HUDEBNÍCH DÍLEN

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Zazní díla:
Jacob de Haan: Missa brevis F dur
W. A. Mozart: Motetto Exultate jubilate
F. Mendelssohn Bartholdy: Žalm 42
John M. Rutter: Magnificat, část Et misericordia
James Chaponis: Alleluja

Účinkují:
Marta Chila Reichelová 
- soprán
účastníci XVI. ročníku Sborových hudebních dílen
Ženský pěvecký sbor Bystrouška, Brušperk
Frýdecký chrámový sbor Schola Mariensis
Místecký chrámový sbor Cantores Domini
Ostrava Brass Quintet
Musica Templi Orchestra

řídí Petr Kolař

vstupné 100 Kč